Ties Jan Dijkema

geb. Uithuizermeeden 31-5-1889 (akte 51)
overl. Amersfoort (Huize Pasadena te Amersfoort) 1-12-1966 op de leeftijd van 77 jaar
begr. Groningen 6-12-1966

Beroep: behanger, stoffeerder

Vader: Albert Dijkema, geb. Uithuizermeeden 7-1-1848, overl. Groningen 28-9-1915 op de leeftijd van 67 jaar
Moeder: Iektje van der Molen, geb. Uithuizermeeden 10-9-1849, overl. Groningen 3-3-1926 op de leeftijd van 76 jaar

tr. oud 29 jaar, Groningen 22-5-1919 (akte 251), Anna de Haas, geb. Groningen 16-6-1891 (akte 816), overl. Groningen (Oostersingel 14a) 21-6-1952 op de leeftijd van 61 jaar (akte 883), dochter van Klaas de Haas, geb. Groningen 8-4-1865, overl. Groningen 30-7-1936 op de leeftijd van 71 jaar en Japikje van Hoften, geb. Harlingen 25-10-1863, overl. Groningen 11-12-1941 op de leeftijd van 78 jaarKinderen van Ties Jan Dijkema en Anna de Haas zijn:
(1) Willy Annie Dijkema, geb. Groningen 7-10-1926, overl. Bilthoven 3-5-2005 op de leeftijd van 78 jaar, echtgenote van Piet Cleij


Bronnen
1 Familie
2 Genlias http://www.genlias.nl/nl
3 AlleGroningers http://www.allegroningers.nl
4 Delpher https://www.delpher.nl


Afstammingsreeks
3 Ties Jan Dijkema, geb. Uithuizermeeden 31-5-1889, overl. Amersfoort (Huize Pasadena te Amersfoort) 1-12-1966 op de leeftijd van 77 jaar
2 Willy Annie Dijkema, geb. Groningen 7-10-1926, overl. Bilthoven 3-5-2005 op de leeftijd van 78 jaar
1 Vincent Cleij, geb. De Bilt (Steenen Camer 4) 12-6-1962


Stamboom
Aantal voorouders in dit overzicht: 119
Generatie 1 (kwartierdrager, aantal: 1)
Ties Jan Dijkema, geb. Uithuizermeeden 31-5-1889, overl. Amersfoort (Huize Pasadena te Amersfoort) 1-12-1966 op de leeftijd van 77 jaar
Generatie 2 (ouders, aantal: 2)
M Albert Dijkema, geb. Uithuizermeeden 7-1-1848, overl. Groningen 28-9-1915 op de leeftijd van 67 jaar
V Iektje van der Molen, geb. Uithuizermeeden 10-9-1849, overl. Groningen 3-3-1926 op de leeftijd van 76 jaar
Generatie 3 (grootouders, aantal: 4)
MM Michiel Jans Dijkema, geb. Uithuizen 11-8-1816, overl. Uithuizermeeden 30-6-1869 op de leeftijd van 52 jaar
MV Grietje Jans Boer, geb. Usquert 25-4-1817, overl. Uithuizermeeden 2-9-1883 op de leeftijd van 66 jaar
VM Ties Jans van der Molen, geb. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 3-9-1809, overl. Uithuizermeeden 3-12-1867 op de leeftijd van 58 jaar
VV Pieterke Sierts Wiersema, geb. Uithuizermeeden 6-11-1813, overl. Uithuizermeeden 22-2-1880 op de leeftijd van 66 jaar
Generatie 4 (overgrootouders, aantal: 8)
MMM Jan Alberts Dijkema, ged. Uithuizen 26-4-1772, overl. Uithuizen 12-8-1847 op de leeftijd van 75 jaar
MMV Martje Michiels Medema, ged. Uithuizermeeden 30-12-1775, overl. Uithuizen 19-2-1855 op de leeftijd van 81 jaar
MVM Jan Jans Boer, geb. Usquert (ged. 18-3-1781, Usquert), overl. Usquert 9-3-1828 op de leeftijd van 46 jaar
MVV Aaltje Pieters Naber, ged. Warffum 20-3-1785, overl. Usquert 12-7-1825 op de leeftijd van 39 jaar
VMM Jan Harkes van der Molen, geb. Uithuizermeede (ged. 1-5-1774, Uithuizermeeden), overl. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 18-2-1849 op de leeftijd van 74 jaar
VMV Kornelske Luitjens Veenkamp, geb. Uithuizermeeden (ged. 21-9-1783, Oldenzijl), overl. Uithuizermeeden 4-5-1855 op de leeftijd van 70 jaar
VVM Siert Gerbrands Wiersema, geb. Uithuizermeeden 14-11-1776, overl. Uithuizermeeden 5-12-1838 op de leeftijd van 62 jaar
VVV Bouke Berends Bakker, geb. Uithuizermeeden 12-6-1785, overl. Uithuizermeeden 25-3-1867 op de leeftijd van 81 jaar
Generatie 5 (betovergrootouders, aantal: 16)
MMMM Albert Olchers, geb. {Uithuizen}, begr. Uithuizen 13-6-1775
MMMV Eetje Pieters de Draak, geb. {Uithuizen} ca. 1733, overl. Uithuizen (wonende aan den weg) 4-5-1806 op de leeftijd van 73 jaar
MMVM Michiel Geerts
MMVV Grietje Peters
MVMM Jan Jans Boer, geb. Usquert ca. 1747, overl. Usquert 3-1-1827 op de leeftijd van 80 jaar
MVMV Itjen Sierts, ged. Uithuizen 30-9-1753, overl. Usquert 13-12-1826 op de leeftijd van 74 jaar
MVVM Pieter Harms, geb. Uithuizermeeden ca. 1751, overl. Oude Dijk 13-3-1806 op de leeftijd van 55 jaar
MVVV Bouke Jans, ged. Uithuizermeeden 22-3-1750, overl. Warffum 28-12-1813 op de leeftijd van 60 jaar
VMMM Harke Ties van der Molen, ged. Uithuizermeeden 5-5-1748, overl. Uithuizermeeden 23-1-1821 op de leeftijd van 73 jaar
VMMV Hijke Jans, geb. {Uithuizen}, begr. Uithuizermeeden 20-11-1790
VMVM Luitje Harms Veenkamp, geb. Ten Post (ged. 23-1-1752, Wittewierum)
VMVV Bouwke Jans, geb. ca. 1742, overl. Uithuizermeeden 30-11-1807 op de leeftijd van 65 jaar
VVMM Gerbrand Sierts Wiersema, geb. Uithuizermeeden 28-4-1737, overl. Uithuizermeeden 3-2-1803 op de leeftijd van 65 jaar
VVMV Wibbina Jans Allerts, geb. Usquert 26-2-1749, overl. Uithuizermeeden 20-11-1786 op de leeftijd van 37 jaar
VVVM Berend Hoikes Bakker, geb. Uithuizermeeden ca. 1753, overl. Uithuizermeeden 3-6-1787
VVVV Trijntje Pieters, geb. 't Zandt ca. 1750, overl. Uithuizermeeden 10-3-1794
Generatie 6 (oudouders, aantal: 26)
MMMMM Olcher Geerts, geb. Warffum ca. 1670, begr. Uithuizen 25-6-1731
MMMMV Anje Lubberts, geb. Warffum 31-1-1669, overl. Uithuizen 11-12-1730 op de leeftijd van 61 jaar
MMMVM Pieter Willems, geb. 't Zandt ca. 1710
MMMVV Geeske Jacobs, geb. {'t Zandt}, begr. 't Zandt 27-12-1770
MVMMM Jan Jans
MVMMV Geertje Jans
MVMVM Siert Jacobs, ged. Uithuizen 30-1-1698
MVMVV Trijntje Eisses, ged. Westeremden 1-10-1724
MVVVM Jan Sibolts, ged. Uithuizermeeden 24-10-1706
MVVVV Geertje Willems, geb. {Katmis (Holwierde)}
VMMMM Thijes Willems, ged. Uithuizermeeden 7-7-1709, begr. Uithuizermeeden 11-1-1768
VMMMV Anje Jans, ged. Uithuizermeeden 9-7-1702, overl. op de leeftijd van 78 jaar (begr. Uithuizermeeden 20-4-1781)
VMMVM Jan Tjarks, ged. Uithuizermeeden 17-7-1707
VMMVV Frouke Aljes
VMVMM Harm Berents Venekamp
VMVMV Cornelliske Luitjens
VMVVM Jan Jacobs
VMVVV Sijpke Klaassen
VVMMM Siert Garbrands Wiersema, geb. Uithuizen 30-3-1688, overl. Uithuizermeeden 22-4-1752 op de leeftijd van 64 jaar
VVMMV Aafke Pieters, ged. Menkeweer 25-10-1696, overl. Uithuizermeeden 5-1743
VVMVM Jan Allerts, ged. Uithuizermeeden 13-2-1718
VVMVV Fenna Adriana Mensinga, ged. Usquert 23-5-1723, overl. 1766
VVVMM Hoike Ates, ged. Middelstum en Toornwerd 22-12-1709, overl. op de leeftijd van 69 jaar (begr. Uithuizermeeden 9-4-1779)
VVVMV Trijntje Berents, ged. Kantens 31-1-1717, overl. op de leeftijd van 53 jaar (begr. Uithuizermeeden 21-3-1770)
VVVVM Pieter Thomas
VVVVV Trijntje Jurjens
Generatie 7 (oudgrootouders, aantal: 27)
MMMMVM Lubbert Harkes Wever
MMMMVV Albertjen Jacobs
MVMVMM Jacob Hindricks
MVMVVM Eise Jans
MVMVVV Martjen Peters
MVVVMM Sibolt Cornellis, geb. {Uithuizermeeden}
MVVVMV Anje Jans
VMMMMM Willem Hermens Mulder, ged. Winsum 4-3-1677
VMMMMV Trijnje Thijes Femsema, geb. Middelstum (ged. 30-12-1677, Middelstum en Toornwerd)
VMMMVM Jan Harmens, ged. Uithuizermeeden 5-1-1673
VMMMVV Grietie Reners, geb. Usquert (ged. 1-8-1669)
VMMVMM Tiark Jans
VMMVMV Martje Claasen
VMVMMM Berent Veenecamp
VMVMMV Tietie Jacobs
VVMMMM Garbrand Jurjens Wyrsema, geb. Oldorp ca. 1650, overl. Oldorp
VVMMMV Syben Sierts, geb. ca. 1662
VVMMVM Pieter Drewes
VVMMVV Trijntje Jans
VVMVMM Aldert Wijbrants
VVMVMV Wibke Peters
VVMVVM Johannes Adrianus Mensinga, geb. Groningen (aan de Brede Markt) (ged. 30-11-1684, Groningen (Martinikerk)), overl. Usquert 18-12-1748 op de leeftijd van 64 jaar
VVMVVV Johanna Jacoba van der Schuer, overl. Groningen 1761
VVVMMM Ate Hoikes, geb. ca. 1680, overl. Uithuizermeeden 6-9-1768
VVVMMV Trijntjen Elama Clasen, geb. Middelstum (ged. 17-7-1687, Middelstum en Toornwerd)
VVVMVM Berent Cornelis
VVVMVV Ebeltie Clasen
Generatie 8 (oudovergrootouders, aantal: 17)
VMMMMMM Hermen Luitiens
VMMMMMV Jantien Timens
VMMMMVM Thies Ewolts, geb. Warffum
VMMMMVV Eenje Louwrens
VMMMVMM Harmen Jans
VMMMVVM Reijner Meertens
VMMMVVV Trijne Pouwels
VVMMMMM Jurrien Garbrands Wyrsema, geb. Klein Maarslag ca. 1618, overl. Oldorp 1661
VVMMMMV Duircke Jacobs, geb. Usquert ca. 1630, overl. Oldorp 1665
VVMMMVM Siert Jans
VVMMMVV Martje NN
VVMVVMM Derck Ariaens
VVMVVMV Fennechien Mensinga
VVVMMMM Hoicke Arents, geb. 5-1658 (ged. Winsum), overl. 11-5-1686
VVVMMMV Bouke Ates
VVVMMVM Claas Gerrits
VVVMMVV Freke Reenders
Generatie 9 (oudbetovergrootouders, aantal: 6)
VVMMMMMM Garbrand Cornelis Wyrsema, geb. Maarslag ca. 1580, overl. Maarslag 9-6-1623
VVMMMMMV Claesjen Wichers, geb. ca. 1583, overl. Maarslag 1-4-1650
VVVMMMMM Arent Leffers, overl. 26-9-1686
VVVMMMMV Sara Hoikes
VVVMMMVM Ate Alberts
VVVMMMVV Tetien Pieters
Generatie 10 (stamouders, aantal: 8)
VVMMMMMMM Cornelis Wyrsema, geb. ca. 1550, overl. Maarslag 23-6-1609
VVMMMMMMV Anna Dorenbusch, geb. ca. 1550, overl. 1600
VVMMMMMVM Wicher Emden
VVMMMMMVV Lijsbet Nebels
VVVMMMMMM Leffert Hermens
VVVMMMMMV Diewer Meckes
VVVMMMMVM Hoiko Fockens
VVVMMMMVV Hille NN
Generatie 11 (stamgrootouders, aantal: 4)
VVMMMMMMMM Garbrandt Dercks Weersema, geb. ca. 1525, overl. Oostum 10-7-1570
VVMMMMMMVM Luirt Dorenbusch
VVVMMMMMVM Mecke Stollinck
VVVMMMMMVV Hebele NN
Generatie 12 (stamovergrootouders, aantal: 1)
VVMMMMMMMMM Derk Jacobs Weersema, geb. ca. 1500, overl. 1560

Bron documenten

Geboorteakte Huwelijksakte
Anna de Haas en Ties Jan DijkemaTies Jan Dijkema als huzaar

Ties Jan Dijkema als kleine jongen op school